ПРОФБАЛАНС - автоматизована система обліку швейного підприємства
ПрофБаланс - рішення для управління швейним підприємством

Комплексне типове рішення для автоматизації обліку швейного підприємства легкої промисловості. Починаючи з роботи з замовленнями, та закінчуючи формуванням відправки згідно замовлення - все в одній системі, все під рукою. Система передбачає імпорт даних замовлення та вхідний економічний розрахунок норм розходу сировини на одиницю продукції. У випадку роботи з давальницькою сировиною за результатами імпорту формується накладна приходу сировини на склад тканин та накладна приходу на склад фурнітури. Дані про сировину звязуються з замовленням. Система дозволяє відслідковувати залишки сировини по замовленню. Якщо потрібно пошити вироби без замовлення, створюється внутрішнє замовлення. Прихід тканин може здійснюватись з розрізі реальних кусків, або одним віртуальним куском. У випадку приходу тканини в розрізі кусків система може виконувати задачу оптимізації відбору кусків з метою мінімізації відходів. За даними замовлення та плану виробництва розраховються карти крою. Високий рівень автоматизації дозволяє мінімізувати затрати часу на розрахунок карт крою.

На підставі портфеля замовлень виконується задача планування виробництва. План виробництва створюється на кожну бригаду. Завантаженість обраховується для бригади, цеху та підприємства в цілому. За результатами карт крою списується сировина та виписуються маршрутні листи на пошиття виробів. Видача крою в цехи (бригади) здійснюється накладною на відпуск крою. Здача виробів на склад готової продукції здійснюється за маршруними листами. Кожний маршрут звязаний з картою крою та замовленням, що дає зможу аналізувати стан виконання замовлення.

Процес пошиття здійснюється на підставі схеми пошиття. Схема пошиття формується на кожну модель окремо з врахуванням кількості швей в цеху (бригаді) та даних технологічної послідовності, яка формується технологами єкспериментального цеху ще до запуску моделі у виробництво. В технологічній послідовності присутні затрати часу на кожну операцію, необхідна кваліфікація працівника та дані про неохідне обладнання. Виробіток по працівниках вводиться на підставі схеми пошиття. Виробіток може вноситися як за кожну дату окремо, так і за місяць сумарно. За даними виробітку та плану виробництва обраховується премія за виконання плану, за присутність і т.д. Дані виробітку завантажуються в модуль розрахунку зарплати.

Системою підтримується друк етикеток зі штрихкодами, та формування накладних на відпуск (переміщення) готової продукції за штрихкодами.

В базову конфігурацію системи швейного підприємства входять наступні розділи системи:

 1. Ведення бази моделей
  • Опис моделі
  • Перелік назначень по моделі
  • Базові норми витрат сировини на кожне назначення по моделі
  • Розподіл приналежності назначень моделі: до карт крою, до фурнітури
  • Формування технологічної послідовності пошиття моделі
 2. Замовлення
  • Ведення реєстру замовлень.
  • Завантаження (імпорт) замовлення з електронних даних замовника
  • Економічний розрахунок замовлення
  • Можливість замовлення з давальницької та власної сировини
  • Формування відправки замовлення. Економічний розрахунок. Контроль розходу та залишків сировини
  • Контроль виконання замовлень
 3. Планувння виробництва
  • Формування плану виробництва на місяць на підставі портфеля замовлень
  • Розрахунок навантаження на швейний цех, бригаду
  • Контроль фатичного виконання плану
 4. Підготовчий цех
  • Реєстр карт крою
  • Розрахунок карт крою
  • Включення замовлень в карту крою
  • Автоматизоване формування компонувань
  • Формування завдання на замальовки для відділу САПР
  • Автоматичний підбір кусків тканини та включення в карту, або автоматичне створення віртуальних кусків у випадку, коли прихід тканини не деталізований на рівні кусків
  • Розрахунок основних та додаткових карт крою. Контроль розрахунку додаткових карт крою. Автоматизований розрахунок карт крою для давальницької сировини
  • Можливість включення в карту різних тканин, моделей, різних ширин кусків, компоновок. Можливість повного ручного контролю розрахунку карти
  • Автоматизоване списання сировини зі складу тканин на підставі карти крою
 5. Розкрійний цех
  • Виписка маршрутних листів. Видача крою в цехи згідно маршрут-накладних
  • Видача комплекту крою на пошиття підрядникам
  • Облік крою в розкрійному цеху
  • Розрахунок відрядної оплати праці згідно карт крою
 6. Швейний цех
  • Формування технологічних схем пошиття
  • Закріплення операцій за працівниками
  • Облік відрядної оплати праці, ввід виробітку за операціями згідно схеми пошиття
  • Здача готової продукції по маршрутних листах (автоматизоване формування приходу на складі готової продукції).
  • Облік руху крою в швейних цехах.

Для отримання більш детальної інформації щодо можливостей системи ПРОФБАЛАНС для швейного підприємства звертайтесь до наших спеціалістів за телефонами: (032) 2421317, +380676711422, Скайп: stp_sk

Надiємося, що зможемо бути корисними для Вас!

ФОП Рябовiл Р.В. © 2017