ПРОФБАЛАНС - автоматизована система обліку для хлібзаводу
ПрофБаланс - гуртова та роздрібна тогівля

Кожне виробництво має ряд своїх параметрів та особливостей які слід враховувати в обліковій системі. Характерною особливістю обліку на хлібзаводі є вологість та гатунок борошна. Ці параметри впливають на розхід сировини та вихід готової продукції.

В системі ПРОФБАЛАНС враховані основні особливості виробництва хлібзаводу. Врахована специфіка складського обліку, виробництва, планування, розрахунку собівартості готової продукції та її реалізації. Модулі системі тісно інтегровані з базовими обліковими модулями, що забезпечує зручність та комфортну роботу користувачів системи та виключає необхідність дублювання інформації. Така iнтеграцiя забезпечує високу продуктивнiсть, оперативнiсть та достовiрнiсть iнформацiї.

В базову конфігурацію облікової системи для хлібзаводу входять наступні розділи:

 1. Склад безтарного зберiгання борошна (БЗБ)
  • Прихiд борошна вiд постачальника, вiд внутрiшнього пiдроздiлу
  • Вiдпуск борошна на виробництво. Враховується номер бункера, коєфiцiєнт вологостi, пiдроздiл , змiна.
  • Акт зачистки бункера.
  • Формування звiтiв змiни, та за перiод.
 2. Комора.
  • Облiк приходу , вiдпуску сировини (товарiв) на виробництво та реалiзацiя покупцям.
  • Вiдпуск фасованого борошна на виробництво з врахуванням коєфiцiєнту вологостi.
  • Формування звiтiв.
 3. Лаболаторiя
  • Ведення БД рецептури для асортименту виробiв
  • Ведення допомiжних розрахункiв
 4. Плановий вiддiл
  • Ведення БД асортименту, вiдпускних цiн.
  • Затвердження рецептури по асортименту. Створення довiдок на замiну сировини.
  • План випуску на поточний мiсяць.
  • Розрахунок планової собiвартостi
 5. Виробництво: Хлiбний , кондиторський та сухарний цехи
  • Формування звiту змiни. Звiт включає
   • Випуск готової продукцiї, браку
   • Розхiд сировини , згiдно норм рецептури, довiдок замiни.
   • Розхiд домомiжних матерiалiв.
   • Розхiд черствяку.
   • Залишки сировини.
  • Простiй обладнання.
 6. Експедицiя:
  • Прихiд готової прдукцiї з цехiв.
  • Вiдпуск ГП по товаро-транспортних накладних. Автоматизоване формування перепусток на вивiз.
  • Повернення продукцiї вiд клiєнта.
  • Формування позмiнних звiтiв та за перiод.
 7. Вiддiл реалiзацiї:
  • Обробка позмiнних звiтiв експедицiї.
  • Корекцiя проплати, вiдпуску продукцiї, взаємзалiки.
  • Автоматизоване формування платiжних вимог за довiльний термiн з перелiком асортименту, транспортних послуг.
  • Автоматизоване формування податкових накладних на вiдвантажену продукцiю, авансову проплату за продукцiю.
  • Модуль "Розрахунки" вiдображає стан розрахункiв з клiєнтами на поточний момент.
  • Рiзнi допомiжнi звiти
 8. Модуль УПРАВЛIННЯ призначений для отримання та аналiзу оперативної iнформацiї дiяльностi пiдприємства. Тут можна отримати данi по фiнансах, виробництву, реалiзацiї та розрахунках з покупцями (постачальниками) та iнше. Доступна iнформацiя вiдображається в табличному та графiчному представленнi. Дозволяє вiдслiдковувати динамiку показникiв.

Дізнатись більше ви зможете зателефонувавши нам в офіс за телефонами відображеними в розділі "Підтримка","Контакти".

Надiємося, що зможемо бути корисними для Вас, i в найближчий час Ви станете нашим партнером, на практицi переконаєтесь в надiйностi та якостi наших технологiй.

ФОП Рябовiл Р.В. © 2017