ПРОФБАЛАНС - система бухгалтерського обліку
ПрофБаланс - автоматизована система бухгалтерського обліку

Основною перевагою системи ПРОФБАЛАНС є легкість адаптації системи до потреб замовника що, відповідно, зменшує часові межі та здешевлює вартість таких робіт. «ПРОФБАЛАНС» дозволяє організувати мережевий доступ до БД без організації виділеного сервера (для невеликого підприємства), або з допомогою виділеного сервера (для великих підприємств).

Ще одною перевагою системи ПРОФБАЛАНС є можливість підключення віддалених робочих місць. Ефективність роботи віддаленого робочого місця практично така ж, як і робочого місця в локальній мережі. Система спроектована таким чином, що навантаження на мережу мінімальні. Система забезпечує гнучкий розподіл функцій між користувачами. На одну функцію можливе підключення одного або більше робочих місць. Кожен документ зберігає час створення та користувача, час модифікації та користувача. Права доступу користувачам надаються адміністратором системи. Права користувачу надаються для кожного облікового обєкту окремо. Для прикладу: певному користувачу може бути наданий доступ тільки до певного складу, або до певного реєстру: авансових звітів, отриманих податкових накладних. Також можна надавати доступ користувачу до певних функцій системи.

В базову конфігурацію системи входять наступні розділи системи:

 • Фінанси:
  • Підготовка платіжних банківських документів ( в.т.ч. валютних).
  • Робота з виписками банку. Підключення до будь-яких систем клієнт-банку. Налагодження обміну даними з клієнт-банком. Інтерактивне навчання модуля роботи з клієнт-банком з метою автоматичного розпізнавання операцій.
  • Реалізовано підтримку API для ПРИВАТ24.
  • Реалізовано підтримку операцій з пластиковими картками для для виплат працівникам (зарплата, господарські, відрядження).
  • Каса, операції з готівкою (в .т.ч. в валюті). Зручна робота з платіжними відомостями. Платіжні відомості можуть створюватися в безпосередньо в касі, або в банку, або генеруватись модулем заробітної плати.
  • Формування супутніх документів, звітів (підтримка форматів TXT,HTML,XLS)

 • Облік товарно-матеріальних цінностей:
  • Кількість складів може бути довільна.
  • Існує поняття типу складу. Тип складу забезпечує реалізацію певних особливостей складського обліку.
  • Довідник номенклатури підтримує три рівні вкладеності. Облік матцінностей на складі відбувається в розрізі групи, виду та номенклатури товарів. Довідники груп, та виду матцінностей створюються, коригуваються замовником.
  • Автоматичне створення проводок при проведенні операцій з матцінностями здійснюється через дерево операцій. Налаштування дерева операцій може здійснюватися як розробником (на прохання замовника), так і замовником. Крім цього, існує можливість запису ручних проводок для довільної операції.
  • Збереження історії операцій над номенклатурним номером.
  • Дооцінка або уцінка матцінностей.
  • Облік матцінностей по матеріально-відповідальних особах.
  • Відпуск матцінностей за цінами прайсу або за індивідуальною ціною. Актуалізація прайсу за фактичними залишками товарів. Привязка прайсу до валюти.
  • Формування супутніх документів, звітів (підтримка форматів TXT,HTML,XLS)

 • Облік основних засобів
  • Обробка стандартних документів вводу в експлуатацію, виводу (ліквідації, списання) з експлуатації, актів переоцінки, актів інвентаризації, накладних на переміщення ОЗ.
  • Нарахування зносу (амортизайії) ОЗ. Формування відомості розподілу нарахованого зносу (амортизації). Сума зносу (амортизації) кожного інветарного номеру може розподілятись за видами витрат.
  • Збереження історії операцій над інвентарним номером.
  • Формування супутніх документів, звітів (підтримка форматів TXT,HTML,XLS)

 • Зарплата, кадри
  • Прекрасний інтуітивний інтерфейс з користувачем.
  • Можливість налаштування на діюче законодавство замовником.
  • Підтримка різних форм оплати (оклад, погодинна тарифна, відрядна, календарна та ін..)
  • Максимальна автоматизація процесу розрахунку включно з нарахуваннями на ФОП.
  • Збереження історії за попередні місяці, роки. Завжди доступна інформація за попередні місяця, роки.
  • Висока продуктивність розрахунку (1200 чоловік -2хв, Pentium-IV).
  • Автоматичне проведення розрахунків в баланс.
  • Автоматичне формування платіжних відомостей, в т.ч. відомостей виплат на пластикові картки.
  • Єкспорт платіжних відомостей в системи клієнт-банк
  • Формування супутніх документів, звітів (підтримка форматів TXT,HTML,XLS)

 • Реалізація
  • Замовлення та заявки на відпуск товарів.
  • Створення рахунків на оплату реалізації товарів, посуг. Відпуск зі складу на основі рахунку передоплати або замовлення. Автоматизоване створення податкових накладних, ведення реєстру виданих податкових накладних.
  • Картка організації показує перелік проведених операцій з організацією та стан розрахунків
  • Модуль "Розрахунки" дає можливість оперативно відслідковувати заборгованість по клієнтах
  • Модуль "Розрахунок потреби" дає можливість оперативно відслідковувати необхідність поповлення товарних запасів

 • Виробництво
  • Автоматизація підготовки та обліку виробництва здійснюється під конкретне замовлення.
  • Реалізовано типове рішення для швейного виробництва, виробництва металоконструкцій, виробництва хлібозаводу, виробництва алмазних інструментів.
  • Модуль планування виробництва на підставі портфеля замовлень.
  • Модуль аналізу стану виконання замовлень.

 • Головна книга, Баланс
  • Розрахунок балансу підприємства станом на довільну дату.
  • Можливість оперативно відслідковувати аналітику оборотів рахунків, субрахунків,статей.
  • Деталізація оборотів до рівня первинних документів.
  • Широкий набір вихідних документів та звітів.

 • Для електронної звітності
  • Експорт регламентованих звітів в ДПС, статистику, Пенсійний фонд, інші фонди.
  • Експорт та імпорт податкових накладних в електронну звітність.

Пiдприємство надає послуги по розробцi облiкових та управлiнських iнформацiйних систем, займається розробкою систем пiд iндивiдуальнi вимоги замовника, проводить наладку i сервiсне обслуговування поставлених комплексiв.

Надiємося, що зможемо бути корисними для Вас, i в найближчий час Ви станете нашим партнером, на практицi переконаєтесь в надiйностi та якостi наших технологiй.

ФОП Рябовiл Р.В. © 2017